Verzend en levering

Verzend en leveringsbeleid
Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 1 -4 dagen uitvoeren, gewoonlijk word de bestelling de volgende werkdag verzonden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 4 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. De bestellingen worden verzonden met PostNL, tenzij de consument een andere verzendmethoden heeft gekozen. De alternatieven verzendmethoden is lokale levering. In dit geval levert de ondernemer (film &pop store) de bestelling zelf.

7. Retour kosten zijn voor de consument zoals in artikel 6 van de algemene voorwaarden omschreven, tenzij de ondernemer (film & Pop Store) een fout heeft gemaakt in het verzendproces.

8. De door de consument aangeschafte artikelen moeten in ongebruikte staat worden geretourneerd en binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De consument zal de producten niet verder dan nodig is uitpakken om te beoordelen of hij de producten wilt houden.

9. Om te melden dat de consument de bestelling of een product retour wilt sturen dient de consument contact op te nemen via email (info@filmpopstore.nl) of via het bestelaccount van de consument.

10. De verzendkosten kunnen varieren tussen de €0,00 en €9,50 afhankelijk van het land waarin de consument woont, de grootte van de bestelde producten en de gekozen leveringsmethode.